Temazcal in Nederland

Cuando:
18/06/2017 a las 11:30 – 16:30
2017-06-18T11:30:00+00:00
2017-06-18T16:30:00+00:00
Donde:
Temazcal
Achterdijk 100
5454 NT Sint Hubert
Países Bajos
Precio:
40
Contacto:
Esther Siverio Cruz
+31 638 126 955

 

(In het Nederlands hieronder)

TEMAZCAL or INIPI is a powerful therapy of connection with the earth and a nourishement that awake our ancestral memory. But besides the work for our spirit, this circle of medicine, gives us many physical benefits.

Currently it is known that temazcal stimulates the lymphatic system, it helps to discard toxins when raising the temperature above 40 degrees centigrades the skin becomes a third kidney. The high temperature that we are exposed inside of the temazcal propitiates the sweating of the body, moisturing it by evaporation, so the body-system is self-regulating (sympathetic and parasympathetic system) (homeostasis) Also it accelerates circulation and perspiration further by removing toxins to the maximum, the skin becomes red, an indication of the excessive heat and cold that are expelled, achieving the balance that is required in the body. In this way you sweat more tan performing any type of exercise because during and after the temazcal the body metabolism reaches a rhythm similar to running or swimming for a long time. It also tones the skin, working by purifying the respiratory tract and digestive system. It tones the nervous system, it helps bones, muscles and gyneco-skeletal problems.

It is an ideal vehicle that transports us to a state of peace and inner tranquility, quieting the mind by experiencing the Heat of the bath.

PROGRAM

Time of arrival: 11.30am. Last: 4-5h.aprox.

Firstly: an introduction about what it is going on and what it is about & 3 hours aprox. of sweating.

This type of Temazcal Esther was instructed by American Indians and Mexicanians. It is pure and very traditional way of guidance with no mixed of occidental influences to preserve the ritual as authentic as possible. 

After that we will change our clothes (we recommend not to shower to keep the warmth in our body. Then we will eat fruits and water to recover.

What to bring & What to do

Keeping silent and focused on your own work. However, be open to share during the moments you permission and the chance to do it. It is part of breaking your own limits and going out of your comfort zone.

Also I highly appreciate that you sing a song. Basically you can find many in youtube (Temazcal songs).

Women: Clothes for the temazcal: dress or a skirt and small cotton shirt. Swimming dress under the clothes. However you can undress inside if all attendants agree.
Also bring a towel, sandals, head-handkerchief and clothes for after temazcal (Don’t forget a pullover).

Men: a beach wrap (swimming-dress) , towel, sandals and warm clothes for after temazcal. You are allowed to sweat naked as soon as all attendants agree.

Recommendations after temazcal: going to rest. No television, no air conditioning, no shopping centers, no alcohol. Take care!!

Price: 40 euros x person. If you bring someone: 30euros x person. Payment: only cash on 11june.
Please confirm by whatsapp : +34 620 542 073
If you need to call to ask any question: +31 638 126 955

If you can, please go on a diet for 2 days or 1 day before the temazcal: no alcohol, no meat, no cheeses, no salty products, no sugar…etc. Have breakfast before coming. Don’t worry!!!

Place/Address: Achterdijk,100. Sint Hubert. Noord-Brabant.
Note: there is no bus service weekends. Please confirm us if you can drive people from Cuijk Station. There you can meet at the back as the meeting point at the bus stop at 11.15. Please confirm if you can take a ride!

Who is Esther?
Esther Tritania Siverio was born in Tenerife in the Canary Islands. She travelled for many years to North and Southamerica where she experienced the shamanic world and an Awakening. Her consciousness stream came through all her adventures into diferent disciplines and techniques belonging to the New Age between others. Also by the teachings and knowledges of a brunch of masters, writers, professors, shamans, leaders…and so on.
She is a spiritual shamanic guider. Temazcalera for 10 years (zweethut guider) and channeller . Attend people in Tenerife and Nederland. She does personal couch for the harmonization, understanding and focus at work, private life, with oneself, with the world and our familiar and others relationships
She gives shamanic training courses and psychic development. She guides Meditations . Also she has organized retreats in the mountains for 6 years (Vision Quest in Tenerife) and ceremonies with medicine San Pedro.
She was trained in Dr. Hamer’s German Medicine for Cancer and Schizophrenia.
Her skills from her childhood : clairvoyance.
Contactar : correowebsiverio@gmail.com
Website: www.esthersiverio.com

Temazcal con Esther T. Siverio Cruz

TEMAZCAL of INIPI is een krachtige therapie van verbinding met de aarde en een voeding die ons voorouderlijk geheugen wakker maakt. Maar naast het werk voor onze geest geeft deze medische cirkel ons veel fysieke voordelen.

Momenteel is bekend dat temazcal het lymfe systeem stimuleert, het helpt bij het verwijderen van toxinen bij verhoging van de temperatuur boven 40 graden Celsius, waardoor de huid een derde nier wordt. De hoge temperatuur waaraan we in de temazcal blootstaan, zorgt voor zweten, waardoor het lichaamssysteem zelfregulerend is (sympathiek en parasympathisch systeem) (homeostase). Ook versnelt het circulatie en transpiratie verder door het verwijderen van Toxines tot het maximum, de huid wordt rood, een aanduiding van de overmatige hitte en kou die worden verdreven, het bereiken van het evenwicht dat in het lichaam nodig is. Op deze manier zweet je meer, omdat tijdens en na de temazcal het lichaamsmetabolisme een ritme bereikt die lijkt op het rennen of zwemmen voor een lange tijd lijkt. Het werkt ook door het zuiveren van de luchtwegen en het spijsverteringstelsel. Het helpt het zenuwstelsel, het helpt botten, spieren en gynaco-skeletproblemen.

Het is een ideaal middel dat ons vervoert naar een staat van vrede en innerlijke rust, die de geest stil maakt door de warmte van het bad te ervaren.

PROGRAMMA

Aankomsttijd: 11.30 uur. Totale duur ongeveer: 4-5 uur.

Ten eerste: een introductie voor iedereen wat wij gaan doen en waar het om gaat, in de Temascal is ongeveer 3 uur.

Daarna trekken we onze Temascal kleding aan (we raden u aan niet te douchen na afloop om de warmte in ons lichaam te houden. Dan zullen we vruchten eten en water drinken om te herstellen.

Wat mee te brengen:

Vrouwen: kleding voor de temazcal: jurk of een rok en klein katoenen shirt. Zwemkleding onder de kleding. U kunt echter binnen ook naakt als alle participanten het erover eens zijn.
Breng een handdoek, sandalen, hoofddoek en kleding voor na temazcal mee (vergeet niet een trui).

Mannen: een strandwrap (zwemkleding), handdoek, sandalen en warme kleding voor na temazcal. Je mag naakt in de Temascal als alle participanten akkoord zijn.

Aanbevelingen na Temazcal: neem rust. Geen televisie, geen airconditioning, geen winkelcentra, geen alcohol. Wees voorzichtig!

Prijs: 40 Euro x persoon. Als u iemand brengt: 30 Euro x persoon. Betaling: alleen contant op 11 juni.
Gelieve de komst te bevestigen door een whatsapp aan Esther: +34 620 542 073.
Als u wil bellen om een ​​vraag te stellen, mijn Nederlandse nummer is: +31 638 126 955

Als u dat kan of wil, kunt u 2 of 1 dag voor de temazcal eten aanpassen: geen alcohol, geen vlees, geen kaas, geen zoute producten, geen suiker … enz. Ontbijt voordat u komt. Maak je geen zorgen!

Plaats en adres: Achterdijk, 100. Sint Hubert. Noord-Brabant.
Opmerking: er is geen busdienst in het weekend. Bevestig ons alsjeblieft als u mensen vanuit Cuijk station kunt meenemen. De ontmoetingsplaats is bij de bushalte om 11.15 uur. Bevestig alsjeblieft of u iemand kan meenemen!

Wie is Esther?
Esther Tritania Siverio is geboren op Tenerife op de Canarische Eilanden. Ze reisde jarenlang naar Noord- en Zuid-Amerika, waar ze de shamaanse wereld en de ontwaking heeft ervaren. Haar bewustzijnsstroom kwam door al haar avonturen in verschillende disciplines en technieken die bij de New Age behoren tussen. Ook door de ervaringen en kennis van diverse meesters, schrijvers, professoren, shamanen, leiders … en zo verder.
Zij is een spirituele sjamanistische gids. Temazcalera voor 10 jaar (zweethut gids) en channeller. Ze ontvangt mensen in Tenerife en in Nederland. Zij doet persoonlijke cessies voor harmonisatie, het relaties rond het werk, relaties met jezelf, relatie met de wereld.
Zij geeft shamanische trainingen. Ze begeleidt meditaties. Ook georganiseert ze sinds 6 jaar retraites in de bergen (Vision Quest in Tenerife) en ceremonies met medicijnen als San Pedro.
Zij is opgeleid in Dr. Hamer’s Duitse Geneeskunde voor Kanker en Schizofrenie.
Haar vaardigheden uit haar kindertijd: helderziendheid.
Contactpersoon: correowebsiverio@gmail.com
Website: www.esthersiverio.com

Voordelen van Temascal, zie het artikel.

Benefits of Temazcal